Praktijk voor Onderwijs- en Opvoedings Hulp

Kind in beeld

Welkom op de website van de Praktijk voor Onderwijs- en Opvoedings hulp

een praktijk voor psychologische en orthopedagogische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen en hun ouders in de Generalistische basis GGZ.


Soms gaat opvoeden, opgroeien, een eigen plek in de wereld vinden, niet van zelf.

Het gaat dan niet (meer) goed op school, tussen kinderen en ouders, tussen de kinderen onderling. Een diagnose ligt op de loer: ADHD; depressie; angststoornis; maar lost de stagnatie niet echt op.

   

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een praktijk voor hulp bij onderwijs- en opvoedingsproblemen in de brede zin van het woord. Werkend volgens de methode van de moderne hermeneutiek (zie: www.langeveldcentrum.nll) gaan we het gesprek aan met de betrokkenen. Dan bekijken we of het nodig is onderzoek te doen, of begeleiding of (spel)therapie kan helpen de voortgang te hervinden. 

 

 

op onze website vind u informatie over:

- voor wie kunnen wij wat betekenen

- onze werkwijze

- hoe, wanneer en waar wij te bereiken zijn

- de kosten

- wachtlijst- en klachtenprocedures